20
Feb 17

Bartella, Northern Iraq December 2016

Głowna ulica w mieście Bartella pod Mosulem. Widok to efekt ponad dwóch lat panowania ISIS i walk o odbicie miasta. ISIS stosując taktykę spalonej ziemi wysadzało i paliło co tylko było możliwe. Wiele miejsc jest nadal zaminowana przez tzw. IED (fugasy). Grudzień 2016. Północny Irak.

Main street in a city of Bartella, close to Mosul, affected by ISIS occupation and fights. ISIS used scorched earth tactic and burnt everything down. Many places are still mined with so called IEDs. December 2016, Northern Iraq